Kindernevendienst en oppasdienst

Voor de kinderen t/m groep 8 is er elke zondag nevendienst tijdens de verkondiging in de ochtenddienst. We vertellen een verhaal uit de Bijbel, we maken een knutselwerkje of een puzzel of we doen een spelletje.

Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Marcus 10:14

We vinden het belangrijk dat kinderen de Bijbel en het Evangelie goed leren kennen en dit weten toe te passen in het dagelijks leven. Dit willen we bereiken door het vertellen van een Bijbelverhaal in combinatie met het maken van een verwerking. Kinderen zijn een belangrijk deel van onze gemeente. Samen zijn we deel van de wereldwijde kerk van Christus.

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen komen voor de schriftlezing bij elkaar voor in de kerk. Voorafgaand is er een kindermoment met een speciaal kinderlied en/of gaat de voorganger kort in gesprek met de kinderen. Vervolgens gaan zij naar de consistorie en komen ze na de preek weer terug in de kerk.

We maken gebruik van de methode ‘Vertel het maar‘. Vertel het maar is een stichting die materiaal voor de kindernevendienst ontwikkelt. In de adventstijd werken we aan het kerstproject, elementen van het project zijn dan zichtbaar in de eredienst.

Contactpersonen

Jeanine Vrijhof: 06 14036669
Jannie Slingerland: 06 23181984

Oppasdienst

Tijdens de morgendiensten is er oppasdienst voor kinderen, die voor de kindernevendienst nog te jong zijn. Tijdens diensten in de Dorpskerk wordt door gemeenteleden bij toerbeurt crèche gehouden in het gebouw van de Buurtpreventie Albrandswaard, Dorpsdijk 63. In de Maranathakerk wordt de oppas gehouden in één van de zalen van de kerk.

Contactpersonen

Lisette Barendregt: 0611210386
Jacco van der Kemp: 06 42268959