Contact

Pastorale zaken en eredienst

Predikanten
Ds. C.D. van Alphen
Singel 1, 3161 BJ Rhoon
tel. 010-2009520
email: cdvanalphen@hotmail.com

Ds. H.J.K. van Geerenstein
Kleidijk 2, 3161HG Rhoon
tel. 010-2009520
email: predikant.maranathakerk@gmail.com

Contactpersonen voor het pastoraat
mw. M. Koster (contactpersoon pastoraat ds. Van Alphen)
Marisstraat 3, 3161CD Rhoon
tel: 06 52261451
e-mail: margreetkoster@hetnet.nl

dhr. C. van Poppel (contactpersoon pastoraat ds. Van Geerenstein)
tel: 06 30048530
e-mail: past.meldpunt.mk@gmail.com

Kerkenraadszaken

Voorzitters
dhr. H.A. Hartog, 06-22496147
dhr. A. Stortenbeker, 06-24248488
email: voorz.kr.maranathakerk@gmail.com

Scriba
A. Fransen
Rijsdijk 55
3161 HL Rhoon.
tel. 06-13674340
email: scribamarkerk@gmail.com

Diaconie

Voorzitters
Dhr. H.A. Hartog, 06-22496147
Dhr. W. van der Vorm, 010 5017911

Secretaris
Dhr. L.G. Noordzij
Rhoonsedijk 64, 3176 PN Poortugaal
tel: 06-51993743

Penningmeester
Dhr. G. den Besten,
Dorpsdijk 41, 3161 KC Rhoon
Tel: 010 5012313

College van Kerkrentmeesters

Voorzitters
dhr. K.N. Roobol, Rijsdijk 139, 3161EV Rhoon
Tel: 06-53237239
Dhr. J. van der Kaaij. Ghijseland 53
Tel: 010 5015991

Penningmeester
dhr. S.A. Roest. tel: 06 81052187

Dhr. L.L.M. van de Ven, tel: 06 53710524
Dhr. H. Pals, tel: 06 27229298

Secretaris: E. van Herk, Essendijk 9, 3161 ED Rhoon
Penningmeester: W van Dijk, De Esdoorn 1, Tel. 010-5013024

Koster Maranathakerk:
Koster van de week Tel. 010 5015477
e-mail: kostermaranathakerk@gmail.com
Dringende zaken J. van der Kaaij
Ghijseland 53, 3161 VE Rhoon
Tel. 010-5015991  of 06-53525551

Koster Dorpskerk
tel: 06-53547645
email: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com
 
Bank/Gironummers
Penningmeester Gereformeerde Kerk Rhoon
Bank NL04 RABO 0118 9798 92
of NL94 INGB 0000 2993 19

Penningmeester Diaconie/ZWO Geref. Kerk Rhoon
NL52 INGB 0000 5665 34

KVK inschrijvingsnummer: 76 46 12

Zaken m.b.t. beheer gebouwen

Verhuur kerk/zalen Maranathakerk
J. van der Kaaij
tel. 010-5015991 of 06-53525551

Voor huur en/of gebruik zaalruimte vergadergebouw ’t Centrum

Bernhardstraat 3, 3161 AD Rhoon
Beheerder: dhr. A. Van der Kemp
tel: 06-24780821

Voor huur en/of gebruik Dorpskerk

Koster Dorpskerk
tel: 06-53547645
email: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com

Ledenadministratie/Kerkelijk bureau

Ledenadministratie Dorpskerk
dhr. C.A. Oosthoek
tel: 010-5018719
email: kerkrhoonleden@gmail.com

Kerkelijk Bureau Maranathakerk
M.E. Scheurkogel-Kroeze
De Eik 34
3161 JB Rhoon
Tel. 010-5013520
VVB-adm.:  P.F. Bouman, Wilhelminastraat 9, Tel. 010-5017752

Rijrooster/Kerkauto

mw. M. Heijboer, tel: 06-19562541
J. van der Kaaij, tel. 010-5015991

Oppasdienst

Lisette Barendregt:
tel: 0611210386

Kerktelefoon

dhr. L. Noordzij, tel: 06-51993743
dhr. J. van der Kaaij, tel: 010-5015991

Website beheer

(Enkel en alleen voor website gerelateerde zaken)
email: hervkerk@hervormdegemeenterhoon.nl

Protestantse Gemeente Poortugaal

Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat
website: www.pgpoortugaal.nl