Het nieuwe paasproject: ‘Kiezen in vertrouwen’

‘Wie is Jezus?’ Hiermee begint zondag het paasproject ‘Kiezen in vertrouwen’ van de nevendiensten. Wat zeggen Jezus’ leerlingen hierover? Wat zegt Jezus zelf?

De verhalen voor het paasproject komen uit het bijbelboek Marcus. We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit het leven van Jezus. We kunnen veel van Gods Zoon leren, net als zijn leerlingen die drie jaar lang met Hem meegaan. Ze waren zo enthousiast toen ze Hem ontmoetten, dat ze zomaar hun werk en hun huis achter zich lieten. Maar op andere momenten is er twijfel. Is Jezus wel wie Hij zegt te zijn? Klopt zijn verhaal wel? Kunnen ze Hem wel vertrouwen? Kun je Redder zijn als je tegenstanders sterker lijken? Gods Verlosser moet toch een winnaar zijn? Die twijfel blijft en groeit totdat het Pasen wordt.

Wat kiezen wij?

Ook wij moeten een antwoord geven of we in Gods Zoon willen geloven. We bewonderen Jezus, die trouw en gehoorzaam blijft, maar begrijpen ook de twijfelende discipelen. Jezus vertrouwen en gehoorzamen, geloven in de komst van Gods Koninkrijk is ook voor ons soms moeilijk. We gaan op weg naar Pasen, biddend of God ons daarbij de weg wijst en ons helpt te vertrouwen.

Elke zondag een afbeelding

Elke zondag tot Pasen wordt in de beide kerken het thema met een afbeelding toegelicht. In de nevendienstruimte is er een plaat waar de thema’s opgeplakt worden. In een kleinere vorm krijgen de kinderen deze plaat ook mee naar huis, zodat ze er ook thuis aan herinnerd worden en samen met de ouders naar Pasen toe kunnen leven. 

Overzicht per zondag

  • 11 februari: Wie is Jezus?  (Marcus 8:27-9:1)
  • 18 februari: Even rusten in Gods licht (Marcus 9:2-13)
  • 25 februari: De beste leerling van Jezus? (Marcus 10:35-43)
  • 3 maart: Koning in Jeruzalem (Marcus 11:1-10)
  • 10 maart: Bidden helpt! (Marcus 14:32-43)
  • 17 maart: Toch nog vrij? (Marcus 15:6-15)
  • 24 maart: Het moment van de waarheid (Marcus 15:22-41)
  • 31 maart: Jezus leeft. Wij leven dankzij Hem (Marcus 16:1-8)