Kerstproject ‘Een nieuw begin’

Met de kinderen van de nevendiensten leven we toe naar Kerst. Dat doen we dit jaar met het programma van Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.

We lezen op de vier zondagen van Advent en met Kerst uit het evangelie van Lucas (Lucas 1:5-2:21). We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen, en natuurlijk bij de twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst. Met Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de mensen. Ook aan ons.

In beide kerken wordt het thema zichtbaar gemaakt d.m.v. dubbele kerstballen. Op de ene kant zien we telkens een tekening over de verhalen uit Lucas. Op de andere kant wordt iets zichtbaar gemaakt van het nieuwe begin.

Adventsslinger ‘Een nieuw begin’

Bij dit project hoort een prachtige adventsslinger met allerlei opdrachten, weetjes, proefjes en puzzels. Op een creatieve manier kun je zo met de verhalen van advent en Kerst bezig zijn. Per gezin brengen we een adventsslinger thuis.

Leesplan

Er is ook een digitaal leesplan beschikbaar, dat het programma van Bijbel Basics volgt. Elke dag vind je hier een Bijbeltekst om te lezen en een vraag om over na te denken. Zo kun je samen met je kind(eren) toeleven naar Kerst.

We wensen iedereen een gezegende advents- en kersttijd!