Samen op Weg

Op weg naar één Protestantse Gemeente in Rhoon

Twee kerken die samen één gemeenschap willen vormen, al in 1960 zijn daarvoor de eerste intenties naar elkaar uitgesproken. Er is vanaf die tijd gezocht naar manieren om als Hervormde Gemeente in de Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk in de Maranathakerk, samen op te trekken en één te worden. De Protestantse Gemeente in Rhoon. Alles over dit verlangen en het proces tot samengaan, lees je hier verder.

Eén Protestantse Gemeente in Rhoon, waarom?

 • De Bijbel geeft ons de opdracht om één te zijn. Eén in het eren van de Heer en het dienen van elkaar. Jezus bidt in Johannes 17 zelf voor onderlinge eenheid. 
 • Veel mensen uit de Maranathakerk en de Dorpskerk kijken er naar uit om samen één gemeente te zijn en zo elkaar lief te hebben en elkaar te dienen. 
 • Door het samengaan van de twee gemeenschappen onstaan er praktische en financiële voordelen.
 • Door samen één kerk te zijn geven we, met God’s hulp, een sterker en krachtiger getuigenis van Jezus Christus.

Onze visie: samen op weg

We zijn een christelijke gemeente waarin we God, die we kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, willen dienen. We laten ons leiden en inspireren door de Bijbel. In navolging van Jezus Christus, onze Heer, bij wie iedereen welkom is, hopen wij een plek te zijn waar iedereen zich welkom en geliefd voelt. Zoals de HEER Abraham beloofde “In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden”, zo is het ons verlangen om tot een zegen te zijn voor de wereld buiten de grenzen van onze gemeente, dichtbij en ver weg. Zo zijn wij samen op weg naar het koninkrijk van onze hemelse Vader, in verlangen en hoop.

De missie: leven en getuigen, met woorden en daden!

Vanuit deze visie zijn we geroepen om te leven vanuit het evangelie, Gods goede nieuws. In woord en daad willen we daarvan getuigen. Dat doen we door: 

 • Het vieren en delen van de liefde van God; 
 • Het liefhebben en dienen van elkaar in de kring van de gemeente;
 • Dienstbaarheid aan de samenleving.

Ondersteunende documenten

De kerkenraden hebben gezamenlijk een nieuw concept beleidsplan en plaatselijke regelingen opgesteld. Het beleidsplan beschrijft hoe we werken en waarnaar we streven. De plaatselijke regeling is een document met alle praktische regels waar we ons aan willen houden:

Het concept principebesluit, het besluit om als één gemeente verder te gaan:

Een bijlage bij het kerkblad van februari 2023. Een document met o.a. het proces en de werkwijze van de Samen op Weg commissie:

Een bijlage met een verdere (theologische) toelichting op de keuzemogelijkheden rond het heilig avondmaal:

De komen maanden

 • Leden van beide gemeenten hebben ieder, los van elkaar, op 20 en 21 november, de ruimte om te reageren op het voornemen tot samengaan, de plaatselijke regeling en het beleidsplan, zoals deze hierboven gedeeld zijn.
 • Nadat de gemeenten hebben kunnen reageren op deze plannen en er een positieve uitslag op volgt, zullen de kerkenraden, ieder apart, het principebesluit tot samengaan, vaststellen.
 • Daarna zullen de kerkenraden gezamenlijk het breed-moderamen van de classicale vergadering (het bestuur van de Protestantse Kerk in de regio) vragen het besluit om samen te gaan goed te keuren. Als dit goedgekeurd wordt, zal het samengaan gepubliceerd worden en notarieel worden vastgelegd.
 • Als de classis akkoord geeft, is de verwachting dat zondag 26 mei 2024 een reële datum is om definitief samen te gaan in een feestelijke dienst.

Contact

Heb je vragen rond het één worden van beide gemeenten? Neem vooral contact of met een van de predikanten of een van de voorzitters van de kerkenraden. Zie contactpagina