Samen op weg: een terugblik en de besluiten

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het één worden van de kerken in Rhoon. Een overzicht van alle besluiten die genomen zijn en de gepubliceerde stukken in aanloop naar deze besluiten.

  • Vanaf najaar 2019 is door beide kerkenraden besloten te streven naar eenheid.
  • Vanaf juli 2020 wordt er één gezamenlijk kerkblad uitgegeven. 
  • Vanaf september 2022 worden er gezamenlijke diensten gehouden op de eerste zondag van de maand, naast de al bestaande gezamenlijke diensten.
  • Na samengaan, worden de kerkdiensten wisselend in de Maranathakerk en Dorpskerk gehouden. Per maand wordt er gewisseld. In juli en augustus is er geen wissel, zodat bijvoorbeeld Kerst niet elk jaar in dezelfde kerk gevierd wordt. 
  • De middagdiensten worden in de Dorpskerk gehouden. Alleen als er een speciale middagdienst is, kan er om praktische redenen gekozen worden voor de Maranathakerk.
  • Stemrecht voor doopleden en belijdende leden ouder dan 18 jaar.
  • Naast het al gezamenlijke kinder- en jeugdwerk gaan ook de nevendiensten dezelfde methode gebruiken.
  • Iedereen vanaf ongeveer 7 jaar die gedoopt is mag deelnemen aan het heilig Avondmaal. Aan kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers wordt vooraf in een of twee bijeenkomsten uitgelegd wat het Heilig Avondmaal inhoudt en hoe we het vieren.
  • De naam van de gemeente wordt: Protestantse Gemeente te Rhoon.
  • De grenzen van de DK- en MK-gemeente worden in overleg met de naburige gemeenten gelijkgesteld.

Lees ook: