Kerkenraad

Een overzicht van alle leden van de kerkenraad

Beleidsplan

Plaatselijke regeling

Privacyverklaring

Leden kerkenraad

Voorzitters
dhr. H.A. Hartog, 06-22496147
Dhr. A. Stortenbeker, 06 24248488

Scriba
Dhr. A. Fransen
Rijsdijk 55, 3161HL Rhoon
tel: 06 13674340
e-mail: scribamarkerk@gmail.com

Pastoraat

Predikanten
ds. C.D. van Alphen
Singel 1. 3161DG Rhoon
tel: 010 2009520
e-mail: cdvanalphen@hotmail.com

ds. H.J.K. van Geerenstein
Kleidijk 2, 3161HG Rhoon
tel: 010 2298423
e-mail: predikant.maranathakerk@gmail.com

Contactpersonen voor het pastoraat
mw. M. Koster (contactpersoon pastoraat ds. Van Alphen)
Marisstraat 3, 3161CD Rhoon
tel: 06 52261451
e-mail: margreetkoster@hetnet.nl

dhr. C. van Poppel (coördinatie bezoekwerk ds. Van Geerenstein)
tel: 06 30048530
e-mail: past.meldpunt.mk@gmail.com

Pastorale ouderlingen
Arthur de Leeuw, gemeenteopbouw, 010 5019880
Nathan Slingerland, 0-30 jaar, 06 20256564
Jannie Slingerland, 0-30 jaar, 06 23181984
Jeanine Vrijhof, 0-30 jaar
Jacco van der Kemp, 0-30 jaar
Dirkjan Grimminck, 30-60 jaar
Linda Grimminck, 30-60 jaar
Margreet Koster, 60 jaar en ouder
Aad Stortenbeker, 60 jaar en ouder

Diakenen

Voorzitters
Dhr. H.A. Hartog, 06-22496147
Dhr. W. van der Vorm, 010 5017911

Secretaris
Dhr. L.G. Noordzij, 06-51993743

Penningmeester
Dhr. G. den Besten, 010 5012313

Mw. A.A.W. van der Schelde-Bos, 06 23589881
Mw. M. van der Kaaij

Ouderling-Kerkrentmeesters

Voorzitters
dhr. K.N. Roobol, 06-53237239
Dhr. J. van der Kaaij, 010 5015991

Penningmeester
dhr. S.A. Roest, 06 81052187

Dhr. L.L.M. van de Ven, 06 53710524
Dhr. H. Pals, 06 27229298

Medewerkers naast de kerkenraad

Administrateur diaconie
dhr. E. Benda, 010-5014258

Archivaris
dhr. B.G. Euser, 06-13179213