20 en 21 nov: Gemeentebijeenkomsten Samen op Weg

De beide kerkenraden hebben de afgelopen maanden weer goede stappen gezet in het Samen op Weg proces. Voor het moment dat we samengaan is een nieuw gezamenlijk concept beleidsplan en plaatselijke regelingen opgesteld. De naam van de nieuwe gemeente zal worden: Protestantse Gemeente te Rhoon. In een concept besluit tot samengaan staat vermeld dat het streven is om het samengaan voor medio 2024 te realiseren, bij voorkeur reeds op zondag 26 mei 2024. Maar dit is mede afhankelijk van de toestemming van de classis en de juridische vastlegging. 

Nu de basis voor samengaan op papier staat, is ook het moment gekomen om zoals de kerkorde voorschrijft de gemeenteleden te horen. Wilt u alvast de volgende data noteren: 

Gemeentebijeenkomst Hervormde Gemeente: maandag 20 november in ’t Centrum. Er is zowel een middag bijeenkomst die start om 14.30 uur als een avond bijeenkomst die start om 20.00 uur.

Gemeentebijeenkomst Gereformeerde Kerk: dinsdag 21 november in de Maranathakerk. Er is zowel en middag bijeenkomst die start om 14.30 uur als een avond bijeenkomst die start om 20.00 uur.

De bijeenkomsten staan onder leiding van de procesbegeleider ds. H. van de Graaf. Onze beide predikanten ds. A. van Geerenstein en ds. C. van Alphen hopen ook op alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

De teksten van het (concept) beleidsplan, de (concept) plaatselijke regeling en het principe besluit tot samengaan zullen uiterlijk op 1 november a.s. op de websites van beide gemeenten worden geplaatst. Ook zal er een aantal exemplaren worden geprint en vanaf 1 november beschikbaar zijn in de kerken.

Wij hopen op een goede opkomst en een constructieve betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp.

Voorafgaand zal er op dinsdag 14 november van 19.00 tot 20.00 uur een avond gebedsdienst zijn in de Maranathakerk. Naast het Samen op Weg proces geven ook de verkiezingen op 22 november a.s. aanleiding tot gebed.

Namens de beide kerkenraden

Lees ook: