Dank je wel allemaal!

Het was een schitterend weekend, het weekend waarin wij het samengaan van onze twee kerken vierden. En dan gaat het niet over het weer, maar over de blijdschap dat we elkaar echt gevonden hebben en samen verder gaan.

Uiteraard beseft iedereen dat al die activiteiten niet zomaar spontaan  ontstaan zijn. Daar is door een groot aantal gemeenteleden hard over nagedacht en hard aan gewerkt. Daar is de kerkenraad heel dankbaar voor en we danken hierbij iedereen die iets gedaan heeft. En dat gaat dan van de mensen die het draaiboek gemaakt hebben tot en met de mensen die het brood rondgebracht hebben, de mensen die een gevallen bekertje opraapten en in de prullenbak gooiden tot de mensen die hun muzikale talenten lieten horen. Echt iedereen die iets gedaan heeft, hartelijk dank.

Maar ook bedanken wij alle gemeenteleden die gekomen zijn om het feest te vieren. Want een feest zonder feestgangers is een mislukking. Maar jullie waren er! Het was een weekend om nooit meer te vergeten. De blijdschap, de geest van saamhorigheid, ja het vuur van de heilige Geest.

Moge zo ook de jonge Protestantse Gemeente te Rhoon, vervuld van die heilige Geest groeien in geloof en onderlinge liefde. Want:

Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen:
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
en ‘t leven tot in eeuwigheid.
(Psalm 133: 3 oude berijming)

Namens de kerkenraad,
Aad Stortenbeker