Catechisatie

Muzikale avond in de Dorpskerk rondom de 7 kruiswoorden van Jezus

Gezinscommunie en Avondmaalscatechese