Welkom aan het avondmaal

Vanaf dit jaar hoef je geen belijdenis te hebben gedaan om deel te nemen aan het Avondmaal. Heb je aarzelingen hierbij, dan zou je de preek van zondagmiddag 13 augustus (vanaf min. 21:30) nog eens kunnen luisteren. Samengevat: leg niet de focus bij je eigen (on)waardigheid, maar bij de Heer die ons roept in genade.

Met name voor jongeren geldt, dat zij nog niet aan het Avondmaal hebben deelgenomen. De Heer Jezus heeft het Avondmaal ingesteld zodat we zouden blijven denken aan wat Hij voor ons gedaan heeft. Ieder die gelooft in God en Jezus liefheeft, is welkom. Het is fijn om aan de tafel met elkaar de liefde van God te vieren. Zo worden we bemoedigd en kunnen we groeien in ons geloof.

Wat kinderen betreft: vanaf januari 2024 zijn zij samen met hun ouders welkom aan de tafel. Dit najaar wordt de Avondmaalscatechese aangeboden. Heb je vragen? Neem vooral even contact op met ds Coen.