Overdenking: Verbinding 

Het woord verbinding betekent: iets verbinden of samenvoegen, iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt. Het wordt gebruikt voor verschillende toepassingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • internetverbinding;
  • oeververbinding (brug, tunnel);
  • pen-gatverbinding (sterke houtverbinding);
  • scheikundige verbindingen (moleculen die bestaan uit twee of meer verschillende soorten atomen) 

Over het algemeen heeft het woord verbinding een positieve betekenis, er ontstaat iets! 

Nu het Samen Op Weg gaan van onze kerken een feit is komt het aan op het maken van een sterke, betrouwbare verbinding. Een verbinding tussen de gemeenteleden onderling, de mensen om ons heen en bovenal een verbinding met God. Door een goede onderlinge verbinding bereiken we elkaar gemakkelijk, komen we met elkaar in contact, voorkomen we storingen, en ontstaat er een stevig bouwwerk. Een sterke verbinding met God is voor onze kerk de levensader die ons voedt en ons allemaal leidt naar één en dezelfde bron Jezus Christus. 

Een goede verbinding tot stand brengen is niet altijd eenvoudig. Als we kijken naar de voorbeelden die ik hierboven heb genoemd dan is het belangrijk dat er voldoende signaal en bereik is, de ondergrond stevig genoeg is, het juiste gereedschap voorhanden is en er een reactie ontstaat. Allemaal elementen die met een beetje inbeeldingsvermogen ook onmisbaar zijn voor het tot stand brengen van de verbindingen binnen onze eigen kerkelijke gemeente, de verbinding met de mensen om ons heen en de verbinding met God. Een verbinding kan ook kapot gaan. Daarvoor is het erg belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan, eventuele zwakheden of slijtage op tijd te signaleren en vervolgens je uiterste best doen om een en ander te repareren. Om de verbinding tussen mensen onderling en met God sterk te houden schreef Paulus ook voor ons de volgende tekst (Filippenzen 2: 1-5 Bijbel in gewone taal):

Een echte eenheid 

Christus geeft jullie moed, en hij troost jullie met zijn liefde. Door de heilige Geest zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie zijn goed voor elkaar en jullie leven met elkaar mee. Daar ben ik blij om. En mijn vreugde zal volmaakt zijn als jullie helemaal één zijn. Als jullie allemaal hetzelfde willen, het met elkaar eens zijn en allemaal veel van elkaar houden. Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. 

Laten we hopen en bidden dat er in ons mooie dorp één Protestantse Gemeente Rhoon zal ontstaan waar een ieder zich welkom, gekend en gehoord mag voelen; verbonden met elkaar en gevoed door Onze Vader in de hemel. 

Piet van der Vorm