Als Pasen en Pinksteren…

U kent het gezegde vast wel of hebt het wel eens gehoord: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, dan… De betekenis van dat gezegde is, …dat iets onmogelijk is. 

En ja als je de christelijke feestdagen langs gaat dan weet je dat tussen Pasen en Pinksteren 50 dagen zitten, Tussendoor, na 40 dagen, vieren we dan nog Hemelvaart Pasen en Pinksteren kunnen dus onmogelijk op dezelfde dag vallen, tenminste als je denkt aan de chronologische volgorde van tijd. Maar in de Bijbel is een tekst te vinden waar Pasen en Pinksteren wel op één dag vallen. Leest u Joh. 20: 19-23 maar eens. 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Op Paaszondag, de dag dat Jezus opgestaan is, verschijnt hij ’s avonds aan zijn discipelen en dan blaast hij over de discipelen heen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Pasen en Pinksteren toch op één dag! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat alleen bij de evangelist Johannes zo beide dagen bij elkaar komen! Maar toch… het geeft aan hoezeer beide dagen met elkaar verbonden zijn. 

Pasen: feest van de hoop. Het leven is sterker dan de dood. Liefde wint het van het kwaad. Het duister wijkt voor het Licht. Het zijn allemaal manieren om te vertellen dat in het christelijk geloof sprake is van een vertrouwen: God laat niet los wat Hij eenmaal begonnen is. En zo geloven we, ook na de dood reikt Hij ons zijn hand. In het dagelijkse leven is Gods geest die ons wil inspireren, troosten, bemoedigen. In het begin van de bijbel Gen. 2: 7, lees je dat God de mens levensadem in blaast. Een mens komt tot leven als Gods geest over hem/haar komt en dan komt de mens wezenlijk tot leven, tot ontplooiing. 

Als je beide feesten naast elkaar zet dan zie je als het ware een overlapping: met Pasen horen van opstanding, we mogen op weg gaan als opgestane mensen met nieuwe mogelijkheden (hoe hoopvol!) en tijdens onze levensreis krijgen we Gods geest ingeblazen. Dat is ook bemoedigend en geeft kracht. 

We krijgen Gods Geest ingeblazen. Volgens Johannes gebeurt dat al op eerste Paasdag..! Wij hebben onze christelijke kalender waarbij we onderweg zijn naar dat feestelijke gebeuren. Maar ondertussen mag er ook vertrouwen zijn dat we iedere dag begeleid worden door God en nooit alleen op weg zijn. Bidden we elkaar Gods Geest toe… in goede en hoopvolle dagen maar ook in moeilijke en donkere dagen.

Deze overdenking is geschreven door Margreet Koster