Update Casa Lumina (okt 2023)

Uit: ‘Nieuwsbrief voor hulp aan kinderen in Oosteuropa’ van Children’s Relief.

In de zomer hebben een aantal donateurs onze noodbrief ontvangen. Dit omdat er een groot tekort was ontstaan om het maandbudget te versturen. Het waren spannende momenten voor alle betrokkenen. Wij zijn erg dankbaar en bemoedigd door alle giften die wij mochten ontvangen. Hieronder leest u meer over het prachtige werk van Casa Lumina:

Bezoek aan de gezinnen

Bij mijn (Matthias van der Weide) bezoek aan Casa Lumina in juni jl. heb ik verschillende arme gezinnen bezocht en vastgesteld hoe de nood onverminderd groot is. Wanneer we daarnaar kijken en tegelijk denken aan de velen die wij konden helpen, lijkt het soms een eindeloos gevecht. De trouw van onze donateurs is niet in het geding maar de maat van het menselijk mogelijke lijkt wel bereikt nu er zoveel nood is in de wereld. Maar zou voor God iets onmogelijk zijn? De uitspraak van Jezus is nog steeds een uitspraak om ernstig te nemen: laten we kinderen in Oradea niet in de weg staan om het Koninkrijk van God te ontvangen.

‘Bevestiging dat God nog niet klaar is’

Cristina (manager Casa Lumina) vertelt: De giften die binnenkwamen op de noodbrief waren voor mij een bevestiging dat God nog niet klaar is met het werk in Casa Lumina. Bemoedigd en met nieuwe kracht gaan we verder. Deze zomervakantie hebben we gebruikt om het gebouw in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Het gebouw moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid om het voor dit werk te mogen gebruiken. Ook deze kosten zijn enorm gestegen. Dankzij een gift konden we met 11 kinderen naar de dierentuin in Oradea gaan. Deze kinderen komen uit arme gezinnen en hebben geen uitjes. Ze waren erg enthousiast over de dieren en beleefden zelfs een avontuur. Ze hebben meegeholpen om een ontsnapt varkentje te vangen en terug te zetten in zijn hok! Wilt u voor ons bidden nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is? Gods leiding en hulp zijn onmisbaar.

Flore Kovacs ernstig ziek

Cerasela Ciordas (maatschappelijk werkster Casa Lumina) vertelt: Deze zomervakantie ben ik doorgegaan met het bezoeken van de gezinnen. Een van de gezinnen die het bijzonder moeilijk heeft, is de familie Kovacs. Vader Flore is één van de jongeren waar het project in 1996 mee begonnen is. Hij is al geruime tijd ernstig ziek vanwege een tumor in zijn lever. Met het schrijven van dit artikel, kregen wij te horen dat hij niet opnieuw geopereerd kan worden. Het gezonde deel van zijn lever is veel te klein. Hij krijgt nog wel chemotherapie maar wordt steeds zwakker. Hij heeft niet lang meer te leven. Al een poosje krijgt hij hulp van een organisatie die mensen begeleiden in het laatste stadium van hun leven. Wij bidden dat hij niet hoeft te lijden en op Gods tijd thuisgehaald mag worden. Ook denken we aan zijn vrouw Ana en hun 3 dochters die het erg moeilijk hebben. Ana heeft psychische problemen en bezoekt de vrouwenochtenden in Casa lumina. De 3 meisjes komen naar de huiswerkbegeleiding van Casa Lumina. Ze houden vast aan hun geloof in God, dat ze niet hebben verloren. Wij bidden dat ze Gods liefdevolle armen om hen heen mogen ervaren in deze verdrietige tijd. Ook zal het team om ze heen staan en ze ondersteunen in alles.

Hoe nu verder?

Sommige noden, zoals in het begin van het artikel genoemd, zijn ook herkenbaar voor mensen in onze Nederlandse samenleving die worstelen om het hoofd boven water te houden. Daarom hebben wij wel schroom om uw hulp te vragen. Toch geloven we dat God het werk draagt van Casa Lumina, zoals ook staat in psalm 68: 20: “Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.” Wij denken na over het werven van fondsen voor het budget of andere mogelijkheden. Uw gebed, gift of ideeën zijn erg welkom!

Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

///

30 oktober informatieavond in ’t Centrum

Dit jaar is er een groep gemeenteleden voornemens om Casa Lumina te bezoeken in de meivakantie. 30 oktober 2023 zal hierover een informatieavond worden georganiseerd in ’t Centrum. Meer informatie