Prekenserie: Jezus’ weg en onze weg”

In de Veertigdagentijd houd ik een korte prekenserie over het thema “Jezus’ weg en onze weg”. Want wat Jezus doet, heeft gevolgen voor wie in hem geloven.

“We volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem”, zo klinkt het in deze tijd, zo zeg ik het zelf ook vaak. Maar wat betekent hier “volgen”? Is dat kijken naar wat Hem overkomt? Of is het werkelijk met Hem meegaan? En hoe kan dat dan? In elk geval is het opvallend hoe vaak in de evangeliën wordt gesproken over “de weg” die Jezus gaat, en hoe vaak het woordje “volgen” genoemd wordt. De weg die Jezus zelf gaat, moet dus op een of andere manier nagevolgd worden. Zijn leerlingen doen dat op hun eigen, soms onbeholpen manier. Wij, leerlingen van nu, mogen Jezus ook volgen, op onze eigen soms onbeholpen manier. We zullen in deze diensten (net als de kindernevendienst en het leesrooster) steeds stukken uit het Marcus-evangelie lezen. Ik ben benieuwd wat we gaan ontdekken. Ik hoop dat we met elkaar meer leren over wat het betekent om Jezus te volgen. 

Zondag 25 februari

Zondag 25 februari is de eerste in de serie. “Wil je mij volgen?” is dan het onderwerp. We lezen in Marcus 10 over de ontmoeting van Jezus met twee mensen. De een volgt Hem niet, de ander wel. En we krijgen zicht op waar de weg van Jezus naar toe gaat: naar Jeruzalem, waar Hij zal lijden en sterven. Maar wat zal dat voor zijn leerlingen betekenen, als zij met hem meegaan? En voor ons?

Zondag 10 maart

Zondagmorgen 10 maart volgt het tweede deel: ‘Met vallen en opstaan’. We lezen dan in Marcus 14:12-31 over de Paasmaaltijd. Hoewel Jezus weet en aankondigt dat zijn leerlingen ten val zullen komen, viert Hij toch met hen het Avondmaal. Zijn liefde en trouw overwint alles! Ook wij vieren weer het Avondmaal. Ondanks dat we tekort schieten, mogen we weten: met Jezus mogen we telkens weer opstaan en verder gaan. Hij is ons voorgegaan.

Zondag 17 maart

Zondag 17 maart houden we Biddag voor gewas en arbeid. In het derde deel van de serie is het thema dan ‘Uw weg of mijn weg’. We denken dan na over het gebed ‘Uw wil geschiede’ uit het Onze Vader, en lezen over het gebed en de worsteling van Jezus in Getsemane, Marcus 14:32-42. 

Zondag 24 maart

Op Palmzondag, 24 maart, het vierde deel: “Op het kruispunt”. We lezen dan hoe Jezus zijn weg gaat naar het kruis, terwijl we in gedachten houden dat Hij tegen zijn leerlingen gezegd heeft: “Neem je kruis op en volg Mij“. 

Predikant dorpskerk Rhoon