Prekenserie: avondmaal

Denk mee over het Avondmaal In de middagdiensten van 18 en 25 juni en 2 juli hoop ik een korte prekenserie te houden over het heilig Avondmaal.

Met elkaar zullen we nadenken over verschillende aspecten van het heilig Avondmaal, zoals de Bijbelse wortels, de theologische betekenis, de doorwerking in de kerkgeschiedenis en de kerkelijke praktijk. Om dat ‘met elkaar’ concreet te maken vraag ik jullie om mee te denken bij de voorbereiding van deze diensten. Welke vragen heb jij bij de vieringvan het heilig Avondmaal? Wat betekent de Avondmaalsviering voor u? Waarin kunnen we als gemeente groeien? Ik vind het fijn om per mail te horen wat jullie gedachten zijn.

Predikant dorpskerk Rhoon