Ouderenmiddag over kunst en antiek

De Commissie Ouderenwerk Rhoon heeft het afgelopen half jaar een aantal mooie middagen kunnen organiseren. 

Ook de dames, die hebben gehandwerkt en gegymd hebben het goed naar hun zin gehad op respectievelijk woensdagmorgen met Irene Kreeft en op dinsdagmorgen onder leiding van Claire v.d. Biggelaar. De gymdames en 1 heer hebben gastvrijheid genoten in de Maranathakerk, omdat er een asiel/noodopvang was in de bovenzaal van ’t Centrum. De dames van de asielopvang zijn inmiddels weer naar andere locaties gegaan dus we gaan er van uit, dat de gym na de zomervakantie weer naar ’t Centrum gaat. Adrie Wisseborn en Marianne Groeneveldt houden u hiervan op de hoogte. 

De Commissie Ouderenwerk dankt het College van Kerkrentmeesters van de Maranathakerk dat zij gratis ruimte ter beschikking heeft gesteld. Dat was op die manier weer hun bijdrage aan de asielopvang in ’t Centrum. Irene Kreeft houdt de handwerkdames op de hoogte op welke datum in september ze weer gaan beginnen. 

De eerste ouderenmiddag is op woensdag 27 september om 14:00 uur in ’t Centrum. Dhr. Erwin de Jongh verzorgt de inleiding en vervolgens krijgen we een lezing over kunst en antiek. 

Bertie, Joke, Adrie, Marianne, Irene en Marian hopen u in goede gezondheid in september weer terug te zien bij onze activiteiten.