Nieuwe kring: op zoek naar een eenvoudiger leven

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de wereld waarin we leven. ‘Klimaatcrisis’ is de verzamelnaam voor vele problemen waarvoor we staan, zoals ontbossing, stijgende zeespiegel, opwarming van de aarde. Er is terecht veel aandacht voor duurzaamheid. Wat kun je als gewoon mens doen om een ‘goed’ en duurzaam leven te leiden? En wat heeft dit te maken met ons geloof?

We lezen met elkaar het boekje ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven’ van Sam Janse e.a.. We gaan in gesprek over wat dit betekent voor ons leven en hoe het christelijk geloof ons daarbij helpt én uitdaagt.

Data: maandag 23 oktober en maandag 20 november 2023; de data in 2024 worden nader bepaald.

Tijd: start 20.00 uur. Locatie: ’t Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon

Aanmelden

Informatie en aanmelden bij ds. Coen van Alphen, tel. 010-2009520 of cdvanalphen@hotmail.com

Predikant dorpskerk Rhoon