Liturgieën voor zondag

Liturgieën voor zondag 21 juli

Dorpskerk – zondagochtend 9:30 uur

Voorganger: ds. M.A. Geluk

 • Mededelingen
 • Intochtslied Psalm 65: 1 en 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet 
 • Lied 314
 • Leefregel: Romeinen 12, 9-21
 • Lied 834
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderlied: Zoek eerst het Koninkrijk van God (HH 88)
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen: Efeze 4, 1-16
 • Lied 968: 2 en 5
 • Verkondiging
 • Lied 838
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecten 
 • Lied 704
 • Zegen 

Collecte
1. Medair, waterputten voor mensen die op de vlucht zijn
2. Kerk

Dorpskerk – zondagmiddag 17:00 uur

Voorganger: ds. A.H. Tamminga

 • Mededelingen
 • Intochtslied Lied 65: 1, 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet 
 • Lied 283
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 305
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen en liederen:
  Ezechiël 2: 1 t/m 7
  Lied 316: 1
  Marcus 6:1 t/m 6a
  Lied 316: 4
 • Verkondiging
 • Lied 512: 1 t/m 5
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecten
 • Lied: Lied 245
 • Zegen

Collecte
1. Medair, waterputten voor mensen die op de vlucht zijn
2. Kerk