Kerken in Rhoon vieren eenwording

Afgelopen weekend heeft de PKN Rhoon haar eenwording groots en met veel mensen van binnen en buiten de kerk gevierd. Niet langer is er sprake van de Gereformeerde Kerk of de Hervormde Gemeente, maar van één Protestantse Kerk die gebruik maakt van zowel de Dorpskerk als de Maranathakerk.

Naast een feestelijke en drukbezochte kerkdienst op zondagochtend in de Dorpskerk om de eenwording officieel te vieren, was er in het park in Rhoon een grote tent opgezet die het hart vormde van alle andere activiteiten op zowel zaterdag als zondag.

Kerk in het dorp

De locatie van het park was niet onbewust gekozen: midden in het dorp, en precies tussen de twee kerkgebouwen in. Op zaterdag waren er voor kinderen en jongeren activiteiten zoals suppen en een klimwand en was er een gezamenlijke maaltijd. Na de dienst op zondag was er ruimte voor ontmoeting met een lunch.

Hier werd ook gesproken door ds. Gerrit van Meijeren, vertegenwoordiger van de PKN (landelijke kerk) en burgemeester Jolanda de Witte. Beiden spraken zij over het belang van een levende gemeente in het dorp, de kracht van verbinding en het belang van samen verder bouwen aan de kerk met oog voor alle mensen. De nieuwe kerk heeft aan de gemeente een plataan met twee bankjes geschonken als blijvende herinnering aan dit feestelijke weekend, die in het najaar in het park zullen worden geplaatst. Het weekend werd afgesloten met een feestelijke sing-in in de Maranathakerk, waaraan diverse musici en koor Sparkling Voices meewerkten.

Dankbaar

De PKN Rhoon kijkt met dankbaarheid terug op het weekend en nodigt iedereen die nieuwsgierig is geworden van harte uit in de kerk op zondagochtend, of door eens een kijkje te nemen op de nieuwe website www.pknrhoon.nl. Ter gelegenheid van het samengaan is ook een magazine uitgegeven, vol verhalen en inspiratie over de kerk in Rhoon. Op de website is dit magazine gratis te bestellen. Ook via Instagram is de nieuwe kerk te volgen: @PKNRhoon