Jezus liefhebben en navolgen

Op zondagmiddag 18 April om 17.00 uur zal er weer  een gemeente opbouwdienst gehouden worden, ditmaal in de Maranathakerk.
In deze dienst zal een gedeelte centraal staan, dat zich afspeelt in de periode na Pasen. Het betreft een gedeelte uit Johannes 21, rond het thema van Jezus liefhebben en Hem navolgen.
Na Zijn opstanding zoekt Jezus zijn volgelingen op en maakt Hij zich aan hen bekend. Een aantal van hen spreekt Hij in het bijzonder toe, zoals Thomas, Maria van Magdalena en niet te vergeten Petrus.

In Johannes 21:15-19 staat het gesprek tussen Jezus en Petrus, waarin Jezus tot driemaal toe vraagt of hij Hem liefheeft. Een confronterende vraag voor Petrus, die zelf kort daarvoor zijn Heer Jezus tot driemaal toe had verloochend.
Nadat Petrus duidelijk heeft aangegeven dat hij Jezus liefheeft, krijgt hij de opdracht van Jezus om Zijn gemeente te bouwen en te leiden. Een opdracht met levensgrote gevolgen, zo krijgt Petrus van Jezus te horen. Een opdracht die Hij met de dood heeft moeten bekopen. Tijdens de dienst zullen we daar ook met elkaar over spreken, aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat zou deze ontmoeting met Jezus met Petrus gedaan hebben?
  • Waarom wil Jezus zo graag weten waarom Petrus (en wij) Hem oprecht liefhebben?
  • Jezus geeft Petrus vervolgens een opdracht om voor Zijn gemeente te zorgen, om Hem te volgen en de consequenties daarvan te aanvaarden. Zijn wij net als Petrus bereid om hetzelfde te doen? Zo niet, wat zou er dan voor nodig zijn om je zover te krijgen?

Denk vast na over deze vragen en bemoedig andere gemeenteleden met jouw inzichten.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de preek, door jouw gedachten over bovengenoemd bijbelgedeelte vooraf te delen met ds.van Alphen. Stuur deze dan uiterlijk dinsdag 13 April naar zijn mailadres, doe een brief in zijn brievenbus of stuur een whatsapp bericht.

We zien uit naar jullie bijdragen,
Ds. Coen van Alphen en Arthur de Leeuw.