Jany en Gijs over Casa Lumina ‘Waar de wieg staat waarin je wordt geboren beslis je niet zelf.’

Jany en Gijs zijn al vanaf 1998 actief in het zendingswerk en vertellen over de eerste ervaringen in Roemenië.

Sinds 1998 zijn wij – Jany en Gijs Winterswijk – actief in het zendingswerk naar Oost Europa voor de Stg. Oost Europa Zending. In het jaar 2000 ondernamen we onze eerste georganiseerde bemoedigingsreis naar Roemenië om de arme bevolking – veelal Roma – een hart onder de riem te steken en te laten weten dat de christenen in het westen hen niet vergaten.

In 2007/2008 benaderde ons Marian Heyboer namens de Zendingscommissie van beide Protestantse Kerken in Rhoon met de vraag of wij een geschikt project hadden in Oost Europa dat voor een groep vanuit Rhoon op redelijk bereikbare afstand lag. Er was keuze uit projecten in diverse landen in Oost Europa en de commissie koos daar het sociaal project Casa Lumina uit in Oradea, Roemenië. Een voor ons bekend sociaal project, geleid door de Nederlandse Olga van Lavieren. Inmiddels was het project ondergebracht in de nieuwe Stg. Childrens Relief, behorend tot Oost Europa Zending.

Zigeuners zijn in elk Oost Europees land een achtergestelde bevolkingsgroep. Casa Lumina richt zich op de opvang van met name zigeunerkinderen en hun ouders, omgaan met hun baby, hygiëne, scholing middels een kleuterschool en huiswerkbegeleiding voor de oudere kinderen. Iedere zondag is er een dienst in het Sociaal Centrum en komen zij in aanraking met het Evangelie. In 2009 ging de eerste groep op weg, bestaande uit 9 personen in 2 busjes met de nodige goederen, cadeautjes, kleding etc. Totaal 4 reisdagen heen en terug en een verblijf in Oradea van 5 dagen.

De activiteiten bestonden uit: meewerken aan de zondagsdienst en aanbieden van een maaltijd, bezoeken van gezinnen thuis en kennis nemen van hun noden en hen bemoedigen, een halve dag met de kleuters optrekken, bezoeken van zigeunerdorpen, een sketch opvoeren gebaseerd op een Bijbelverhaal, eten met de kinderen bij McDonalds, een speeltuin bezoeken en evangeliseren in de gevangenis van Oradea. Aan het eind werd geëvalueerd welke noden er geconstateerd waren en hoeveel middelen de groep ter beschikking had om hieraan (deels) tegemoet te komen.

Wat dreef en drijft ons? Waar de wieg staat waarin je wordt geboren beslis je niet zelf. Wij hadden het geluk in een welvarend land in West Europa geboren te worden en niet in een tochtig, lekkend onderkomen in Oost Europa, te midden van een bevolkingsgroep die hooguit werk vindt als dagloner en door de landsbevolking wordt achtergesteld. We wilden onze krachten hiervoor inzetten, voor zover het in ons vermogen lag en verbetering brengen. Inmiddels kan geconstateerd worden dat het werk van Casa Lumina vruchten afwerpt. Waar Roma kinderen veelal geen scholing kregen – en dus nagenoeg kansloos waren – is met name de scholing van kinderen tot aan de basisschool op orde en de aansluiting met het basisonderwijs goed. Meer kinderen gaan naar school en studeren zelfs af. Daardoor hebben dus ze meer kans op betaald werk en meer kans om uit de armoede te komen.

Elk jaar gaat er een groep op weg, nu met het vliegtuig. Onze reizen zijn erop gericht de mensen aldaar terzijde te staan. Inmiddels is er een hechte band met hen ontstaan. Het is goed om te zien dat de jeugd het enthousiast gaat overnemen. Ook aangedreven door de liefde van de Here Jezus.

Ook dit jaar is er een groep gemeenteleden voornemens om Casa Lumina te bezoeken in de meivakantie. 30 oktober 2023 zal hierover een informatieavond worden georganiseerd. Meer info volgt. Benieuwd naar meer informatie over Casa Lumina? Kijk op casalumina.com of lees de laatste update over Casa Lumina.