Diensten in de stille week

Op Palmzondag gaan we de Stille Week binnen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden wel ‘de drie heilige dagen van Pasen’ (triduüm sacrum) genoemd. De diensten op deze dagen kunnen beschouwd worden als één doorlopende dienst, waarbij we het lijden en sterven van Jezus stap voor stap volgen, tot aan zijn opstanding op Paasmorgen. 

Witte donderdag

Donderdag 28 maart | 19:00 | Maranathakerk

Op Witte Donderdag  vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Dat doen we dit jaar weer in de kring. We horen over de voetwassing van Jezus (Johannes 13). De dienst begint vanwege het Avondmaal om 19:00 uur. Na afloop, vanaf 20:30 uur, is er in de Maranathakerk gelegenheid om samen naar de uitzending van ‘The Passion’ te kijken. 

Goede Vrijdag

Vrijdag 29 maart | 19:30 | Dorpskerk

Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. We doen dit in een dienst met gebed, Bijbellezing en zingen. Het evangelieverhaal zal door de jongvolwassenen van iBelieve met verschillende stemmen gelezen worden. Een sobere dienst waarin we in stilte de kerk binnenkomen en haar ook weer in stilte zullen verlaten. 

Stille zaterdag

Zaterdag 30 maart | 22:00 | Maranathakerk

In de nacht van Stille Zaterdag (30 maart, 22:00 uur) naar Pasen wordt de Paaswake gehouden. Dan wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken en de kerk binnengedragen. In de serie lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament horen we hoe God door alle tijden heen verlossing brengt. Een bijzonder moment is de doopgedachtenis: de doop vertelt ons immers dat wij mét Christus zijn opgestaan. Dit loopt uit op de lezing van het Paasevangelie en de jubel: “De Heer is waarlijk opgestaan!” Ook aan deze dienst werken de jongeren van iBelieve mee. 

Pasen

Zondag 31 maart | 10:00 | Dorpskerk

Natuurlijk is Paaszondag het Feest bij uitstek in de kerk, de Heer is opgestaan en heeft zo het duister, het kwaad en ook de dood overwonnen. In de Vroege Kerk was het gebruik dat de nieuwe gelovigen in de Paasnacht gedoopt werden, waarmee zij hun geloof beleden. Hoe mooi is het dat wij dit jaar met Pasen een belijdenisdienst mogen vieren, waarin ook gedoopt wordt! De band zal ook spelen in deze dienst, waarin oude en nieuwe liederen gezongen zullen worden.

Predikant dorpskerk Rhoon