Een update over Casa Lumina

Ook in Casa Lumina loopt het schooljaar ten einde. Afgelopen jaar zaten er 20 kinderen op de kleuterschool en maakten 25 scholieren (voormalige leerlingen van de kleuterschool) gebruik van de huiswerkbegeleiding.

De kleuterschoolkinderen gaan rond één uur naar huis nadat ze eerst nog een warme maaltijd hebben gekregen. Daarna komen de scholieren van de lagere- of middelbare scholen naar Casa Lumina voor de huiswerkbegeleiding en zij beginnen de middag met een warme maaltijd. Behalve door donateurs uit het hele land wordt Casa Lumina ook gesteund door de Protestantse Kerken van Rhoon en door de TweedekansWinkel uit Rhoon. De staf van Casa Lumina, die bestaat uit een kleuteronderwijzeres, een maatschappelijk werkster, een orthopedagoge, een boekhoudster en diverse dames in de huishoudelijke dienst, doet uitstekend werk.

De donateurs zorgen ervoor dat de staf dit goede werk kan blijven doen t.b.v. de kinderen, zodat deze een betere start in het leven krijgen en daardoor betere kansen in de maatschappij voor later. De reputatie van Casa Lumina wordt steeds beter en dat resulteert erin, dat “rijkere “scholen nu meer hulp bieden aan Casa Lumina maar dat er bijvoorbeeld nu ook studenten van universiteiten vragen of ze stage mogen komen lopen en dat verhoogt het niveau van de staf nog meer. Kortom, allemaal ontwikkelingen waar we blij en dankbaar om zijn.

Een hartelijke zomergroet.

De diaconieën