Eredienst, 2e zondag van de 40-dagentijd, gezamenlijke gemeente opbouwdienst met maaltijd en nabespreking